Prodávající:
Bc. Karel Šťastný
Sokolovecká 98
58277 Libice nad Doubravou

Tel: +420 777 223 146
e-mail: info@meganabytek.cz

IČO: 65226917
DIČ: CZ7904162970

  1. Zboží lze vybírat prohlížením katalogu na našich webových stránkách www.meganabytek.cz.
  2. Při objednávání vyplňte povinné údaje. Povinné údaje jsou označeny "*".
  3. Po odeslání objednávky bude odeslána zpráva s informacemi o objednávce na e-mail uvedený v objednávce. Pokud kupující nalezne nesrovnalosti v objednávce, je povinen kontaktovat prodejce. Po naplánování dopravy a ověření dostupnosti zboží bude prodejce kontaktovat kupujícího a sdělí mu informace o předání zboží v závislosti na informacích vyplněných v objednávce.
  4. Právo na dopravu si vyhrazuje výrobce zboží. Kupující dává prodávajícímu právo předat dopravci nezbytně nutné minimum osobních údajů pro bezproblémové doručení zboží (jméno, adresu, telefon).
  5. Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží od 3 dnů do 8 týdnů od zaslání objednávky.
  6. Při převzetí zboží kupující obdrží doklad o převzetí zboží. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží kupující e-mailem v elektronické podobě. Na žádost lze dodat i poštou.
  7. Objednává-li zboží kupující jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), má v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, kontaktuje prodávajícího a zašle mu písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Při vrácení zboží musí být zboží uvedeno do stavu, v jakém bylo při převzetí (včetně veškerého příslušenství, dokumentace apod.).
  8. Vyhrazujeme si právo změny cen. Cena je vždy potvrzena v okamžiku upřesnění objednávky.
  9. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
  10. Prodávající si vyhrazuje právo na archivaci osobních údajů objednávajícího pro vlastní potřebu. Zavazuje se je nepředat třetí osobě bez souhlasu kupujícího.

Vyhrazujeme si právo změnit tyto nákupní podmínky bez předchozího upozornění.